خدایا دلم گرفته کجایی پس؟!

وقتی که خدا داشت منو بدرقه می کرد بهم گفت: جایی که میری مردمی داره که میشکوننت ، نکنه غصه بخوری ، من همه جا باهاتم تو تنها نیستی تو کوله بارت عشق می ذارم که بگذری، قلب میذارم که جا بدی ، اشک میدم که همراهیت کنه و مرگ که بدونی برمگردی پیشم.
+ نوشته شده در شنبه بیست و یکم آبان ۱۳۹۰ ساعت 20:37 توسط سکوت |